UA-79725328-1

تابلو نوری

تابلو نوری

تابلو های نوری(بک لایت یا لایت باکس) تابلو های بسیار جالب و شفافی هستند که در آنها از لامپ کم مصرف استفاده میشود. شما می توانید از این تابلو ها بعنوان چراغ خواب نیز استفاده نمایید.

این تابلوها در دو نوع با شیشه ( دارای وزن بیشتر) و بدون شیشه ( سبکتر و با دوام بیشتر ) قابل اراِئه می باشد.


تصحیح جستجو