UA-79725328-1

تابلو فرش

تابلو فرش

تابلو فرشها شامل دو دسته تابلو فرش ماشینی و تابلو فرش های دستیباف می باشد.

تابلو فرش های ماشینی در گروه های 700 ، 1000 و 1200 شانه با تنوع طرح های مختلف ارائه می گردد.

تابلو فرش های دستباف نیز با طرح های زنده و پویا به همراه مشخصات کامل فرش به دو نوع چله ی ابریشم و نخ قابل تفکیک می باشد.


تصحیح جستجو