UA-79725328-1

گلیم فرش

این نوع گلیم فرش بافت مخصوص عشایر اردبیل بوده که به نام ورده معروف و از ارزش هنری بالایی برخوردار است.

جنس بافت این گلیم فرش از پشم خالص با رنگ طبیعی می باشد.

نمونه های مشابه در بافت های شمال کشور از جنس کاموا و ضخامت کمتر بوده و یا در مقایسه با بافت عشایر کردستان از کیفیت بافت بالاتری برخوردار می باشد.


گلیم فرش کد 10716

گلیم فرش کد 10716

گلیم فرش دستباف عشایر استان اردبیل(ورده) با پشم خالص و رنگ گیاهی سایز 2*1.2   ..

1,500,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,500,000تومان

گلیم فرش کد 10717

گلیم فرش کد 10717

گلیم فرش دستباف عشایر استان اردبیل(ورده) با پشم خالص و رنگ گیاهی سایز 2*1.2 ..

1,500,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,500,000تومان

گلیم فرش کد 10718

گلیم فرش کد 10718

گلیم فرش دستباف عشایر استان اردبیل(ورده) با پشم خالص و رنگ گیاهی سایز 2*1.2 ..

1,500,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,500,000تومان

گلیم فرش کد 10719

گلیم فرش کد 10719

گلیم فرش دستباف عشایر استان اردبیل(ورده) با پشم خالص و رنگ گیاهی سایز 2*1.2 ..

1,500,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,500,000تومان

گلیم فرش کد 10720

گلیم فرش کد 10720

گلیم فرش دستباف عشایر استان اردبیل(ورده) با پشم خالص و رنگ گیاهی سایز 2*1.2 ..

1,500,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,500,000تومان

گلیم فرش کد 10721

گلیم فرش کد 10721

گلیم فرش دستباف عشایر استان اردبیل(ورده) با پشم خالص و رنگ گیاهی سایز 2*1.2 ..

1,500,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,500,000تومان

گلیم فرش کد 10722

گلیم فرش کد 10722

گلیم فرش دستباف عشایر استان اردبیل(ورده) با پشم خالص و رنگ گیاهی سایز 2*1.2 ..

1,500,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,500,000تومان

گلیم فرش کد 10779

گلیم فرش کد 10779

گلیم فرش دستباف عشایر استان اردبیل(ورده) با پشم خالص و رنگ گیاهی سایز 2*1.2 ..

1,500,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,500,000تومان

گلیم فرش17

گلیم فرش17

گلیم فرش دستباف عشایر استان اردبیل(ورده) با پشم خالص و رنگ گیاهی سایز 2*1.2 ..

1,500,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,500,000تومان

گلیم فرش18

گلیم فرش18

گلیم فرش دستباف عشایر استان اردبیل(ورده) با پشم خالص و رنگ گیاهی سایز 2*1.2 ..

1,500,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,500,000تومان

گلیم فرش19

گلیم فرش19

گلیم فرش دستباف عشایر استان اردبیل(ورده) با پشم خالص و رنگ گیاهی سایز 2*1.2 ..

1,500,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,500,000تومان

گلیم فرش2

گلیم فرش2

گلیم فرش دستباف عشایر استان اردبیل(ورده) با پشم خالص و رنگ گیاهی سایز 2*1.2   ..

1,500,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,500,000تومان

گلیم فرش3

گلیم فرش3

گلیم فرش دستباف عشایر استان اردبیل(ورده) با پشم خالص و رنگ گیاهی سایز 2*1.2   ..

1,500,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,500,000تومان

گلیم فرش4

گلیم فرش4

گلیم فرش دستباف عشایر استان اردبیل(ورده) با پشم خالص و رنگ گیاهی سایز 2*1.2 ..

1,500,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,500,000تومان

گلیم فرش5

گلیم فرش5

گلیم فرش دستباف عشایر استان اردبیل(ورده) با پشم خالص و رنگ گیاهی سایز 2*1.2 ..

1,500,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,500,000تومان

گلیم فرش6

گلیم فرش6

گلیم فرش دستباف عشایر استان اردبیل(ورده) با پشم خالص و رنگ گیاهی سایز 2*1.2 ..

1,500,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,500,000تومان

گلیم فرش7

گلیم فرش7

گلیم فرش دستباف عشایر استان اردبیل(ورده) با پشم خالص و رنگ گیاهی سایز 2*1.2 ..

1,500,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,500,000تومان

گلیم فرش8

گلیم فرش8

گلیم فرش دستباف عشایر استان اردبیل(ورده) با پشم خالص و رنگ گیاهی سایز 2*1.2 ..

1,500,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,500,000تومان

گلیم فرش9

گلیم فرش9

گلیم فرش دستباف عشایر استان اردبیل(ورده) با پشم خالص و رنگ گیاهی سایز 2*1.2 ..

1,500,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,500,000تومان

نمایش 1 تا 19 از 19 (1 صفحه)